Czyste
narzędzia 5 L

123,00 

SPOSÓB UŻYCIA: Gotowy do użycia środek czyszczący, spryskać na czyszczoną powierzchnią. Pozostawią na 2 min do 5 min na powierzchnią, po czym przetrzeć, usuwając wilgotną szmatką brud, przy bardzo starych zabrudzeniach, czynności powtarzać, nie niszczy czyszczonych powierzchni.

SKŁAD: Mieszaniny cytrynianu potasu, środków powierzchniowo-czynnych, niejonowych i amfoterycznych, fosfoniany, tris[2-hydroksyetylo]amina.

UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. Używać rękawic ochronnych.