Odkamieniacz 1 L

30,75 

ZASTOSOWANIE: Środek do usuwania silnych osadów kamienia, brudu, biaÂłych zaciekĂłw z kabin prysznicowych. Stosować na: płytki, kamień, szyby, lustra, armaturę metalową, ceramikĂŞ. NIE STOSOWAÆ NA MARMUR

SPOSÓB UŻYCIA: Środek nanieść na gąbkę, przetrzeć powierzchnię. Odczekać kilka minut i spłukać.

SKŁAD: Mieszaniny kwasów organicznych i środków powierzchniowo czynnych z izopropanolem, kompozycje zapachowe.

UWAGA: Działanie drażniąco na oczy-H319, działanie drażniąco na skład -H-315, CHRONIÆ PRZED DZIEÆMI, EUCH208- zawiera kompozycją zapachową / [R] -P-MENTA-1,8DIEN/. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Używać rękawic ochronnych.