Odplamiacz do kostki brukowej 1 L

36,90 

ZASTOSOWANIE: Preparat do usuwania z powierzchni kostki brukowej silnych plam olejowych ze smaru i oleju samochodowego.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść bezpośrednio na plamę bez rozcieńczenia. Odczekać 10-15 minut, przetrzeć szczotką, spłukać dokładnie (najlepiej pod ciśnieniem). W razie konieczności, czynność powtórzyć. Po odplamieniu, można umyć całą powierzchnię, preparatem do czyszczenia kostki brukowej.

SKŁAD: Zgodny z rozp. 648/2004: niejonowe środki powierzchniowo-czynne (<5%), kationowe środki powierzchniowo-czynne (<5%), fosfoniany (<5%).

UWAGA: Dzia³anie dra¿ni±co na oczy-H319, dzia³anie dra¿ni±co na skórê -H-315, CHRONIÆ PRZED DZIEÆMI, EUCH208- zawiera kompozycjê zapachow± / [R] -P-MENTA-1,8DIEN/. Mo¿e powodowaæ wyst±pienie reakcji alergicznej. U¿ywaæ rêkawic ochronnych.